2105315569 Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω xenidisxenofon@gmail.com
hero image
banner image

TaxLogist
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο | Αιγάλεω ΑττικήΛογιστικές

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχουμε με γνώμονα την χρηματοοικονομική ανάπτυξη και κερδοφορία των πελατών μας είναι:
Λογιστικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου, έως τις υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
Ίδρυση εταιρειών
Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης
Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ και υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της

 


Φοροτεχνικές

Διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή φοροτεχνική υποστήριξη σύμφωνα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, ελέγχοντας την εναρμόνιση με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.
 


Συμβουλευτικές

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα. Βρισκόμαστε στην διάθεση της επιχείρησης για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη των προϋπολογισμών σας. Αναλαμβάνουμε μελέτες βιωσιμότητας και λήψης χρηματοδοτήσεων.
 


 


Ίδρυση Εταιρειών

Σύνταξη καταστατικού, Έναρξη και υποστήριξη Ομόρρυθμης (ΟΕ), Ετερόρρυθμης (Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε., Α.Ε., Αστικής Μη Κερδοσκοπικής (Α.Μ.Κ.Ε.) έπειτα από ενδελεχή μελέτη για το ποια μορφή εταιρείας είναι η ιδανική για εσάς.
 


Εργατικά - Μισθοδοσία

Αναλαμβάνουμε πλήρως την μισθοδοσία της επιχείρησης σας χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά προγράμματα με πλήθος δυνατοτήτων. 
 


Ιδιώτες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους δήλωση Ε1, Ε2 και Ε9 από την ηλεκτρονική δημιουργία μέχρι την υποβολή της.
Ανάλυση της πιο συμφέρουσας ρύθμισης για τις οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ και ηλεκτρονική υποβολή της.
Γινόμαστε φορολογικοί εκπρόσωποι σας και σας συμβουλεύουμε για το πως μπορείτε να αποφύγετε διπλή φορολογία.
Παροχή συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση των τεκμηρίων και της υπερφορολόγησης.
Υποβολή της αίτησης του οικογενειακού επιδόματος Α21 
Σύνταξη μισθωτηρίου ακίνητης περιουσίας.
Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων & τελών κυκλοφορίας.
Τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις Ε1 - Ε2 - Ε9.
Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή πόθεν έσχες.
Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών.
Πάσης φύσεως κληρονομικό ζήτημα, γονικές παροχές, δωρεές.
Αίτηση επιδόματος θέρμανσης.